قیمت نقاشی خونه

که برای منزل شما حدود یک میلیون نیم تا 2500000 تومان تخمین هزینه می شود

البته می تونین قسمتهایی از خانه را با توجه به نوع چیدمان از پتینه هنری استفاده کنید اما کاغذ دیواری دارای برندهای مختلفی می باشد که در بازار ایران بیشتر برندها چینی هستند و از رولی 30 هزار تومان به بالاست

اگر شما بخوایید کاغد معمولی کنید حدود یک میلیون و نیم هزینه کاغد دیواری خواهد شد به جز سقف و درب و دپنجره اه که در کل حدود 2 میلیون تومان برای شما تمام خواهد شد.

اما توصیه من به شما:

توصیه می کنم از ترکیب رنگها استفاده کتنید چون کاغدهای دیواری بعد از یک سال طبله می کنند و رنگها خاصیت میکروب کشی و ضدعفونی کنندگی دارند دقیقا بر عکس کاغد دیوارها که با چسب چسبانده می شوند و با کمترین رطوبت تولید کپک و قارچ می کنند

قیمت نقاشی خونه

/ 0 نظر / 69 بازدید