نقاشی ساختمان تهران

نقاشی ساختمان کنیتکس.اکریلیک.رنگ نما.رنگ بلکا.بازسازی ساختمان.تخریب اجرا.نوسازی.رنگ پایه اب.نقاشی بی بو

تیر 97
3 پست
خرداد 97
4 پست
اسفند 96
2 پست
بهمن 96
1 پست
آذر 96
5 پست
آبان 96
8 پست
krhashi_sakhtamn
1 پست
krhaf_shojlhk
1 پست
پتینه
1 پست